Capaian&Komunikasi

Alamat berdaftar aktiviti No. 38A, Jalan Timah Sari,83000 Batu Pahat, Johor.
Alamat surat menyurat No. 8, Jalan Batu Putih, Kg. Pt. Sangit,83600 Semerah, Batu Pahat, Johor.
Laman sesawang www.ki2u.org
E-mel ihsancare@gmail.com
Facebook (page) Komuniti Ihsan